ประวัติ จังหวัดสระบุรี

 

หนึ่งในจังหวัดของ ภาคกลาง อย่าง จังหวัดสระบุรี นั้น คาดว่าน่าจะมีมาตั้งแต่ในยุคของทวารวดี เมื่อพุทธศตวรรษที่ 11-16 เพราะมีการค้นพบหลักฐานต่างๆ ที่ บ้านอู่ตะเภา ถ้ำพระโพธิสัตว์ ถ้ำเขาวง(ถ้ำนารายณ์) ทั้ง จารึกอักษรปัลลวะ ภาพสลักนูนต่ำ เป็นต้นค่ะ และต่อมา เมืองสระบุรี ก็เริ่มมีปรากฏชื่ออยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางด้วย

แต่ประวัติการตั้งเมืองขึ้นมาจริงๆ นั้นน่าจะประมาณ ปี พ.ศ. 2092 เพราะในช่วงตอนที่มีการทำศึกสงครามประชิดพระนครนั้น จะไม่สามารถเรียกระดมพลได้ทัน  เพราะหัวเมืองต่างๆ นั้น จะอยู่ห่างจากกรุงศรีอยุธยามาก เลยต้องตั้งเมืองใหม่ขึ้นมา เพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการเรียกรวมพล เมื่อครั้งเกิดศึกสงคราม

โดยในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี พ.ศ. 2125 นั้น คนที่ดูแลเมืองสระบุรีนี้ จะมีบรรดาศักดิ์เป็น “พระสระบุรี” นั่นเองค่ะ จนมาถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 4 นั้น ได้เกิดสงครามขึ้นอีกครั้ง และได้มีการกวาดต้อนชาวเวียงจันทน์มาเป็นจำนวนมาก โดยให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองสระบุรีค่ะ

จนมาใน ปี พ.ศ. 2470 ทัพไทยไปตีนครเวียงจันทน์อีกครั้ง ได้นำครอบครัวลาวเวียงจันทน์ ลาวพวน มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ลพบุรี และสระบุรี ทำให้จากเหตุการณ์สงครามครั้งนี้ ทำให้เมืองสระบุรีมีคนลาว และชาวเชียงแสน มาตั้งถิ่นฐานอยู่มากขึ้น ทำให้หลังจากนั้นก็มีการสร้างทางรถไฟและถนนขึ้นอีกหลายสาย เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางไปมานั่นเองค่ะ